Category: Kitab

Kalimat Thayyibah 0

Kalimat Thayyibah

TIADA  YANG  PATUT  DISEMBAH  KECUALI  ALLAH, DAN  MUHAMMAD  ADALAH  UTUSAN  ALLAH IMAN Pengertian harafiah iman adalah percaya kepada perkataan seseorang dengan bergantung semata-mata kepada kekuasaannya . Dalam istilah agama Iman berarti percaya kepada yang gaib  dengan bergantung semata-mata pada kekuasaan Rasul. Ayat-ayat Al Qur’an Allah SWT berfirman : “Dan Kami tidak mengutus seorang Rasulpun sebelum kamu   ( wahai Muhammad), melainkan Kami wahyukan kepadanya : “bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Aku (Allah ), maka...

Shalat 0

Shalat

Untuk mendapat manfaat langsung dari kudrat Allah SWT dengan menunaikan perintah-perintah Allah Ta’ala  mengikut cara Rasulullah SAW maka shalat adalah amal yang sangat penting dan mendasar. SHALAT – SHALAT  FARDHU Ayat-ayat Al Qur’an     Allah SWT berfirman : Sesungguhnya Shalat mencegah dari perbuatan keji dan munkar  ( Surat Al- Ankabut 29:45 ) Allah SWT berfirman : Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan mendirikan shalat dan mengeluarkan zakat, pahala mereka ada...

Ilmu Dan Dzikir 0

Ilmu Dan Dzikir

ILMU DAN DZIKIR (PENGETAHUAN DAN MENGINGATI  ALLAH SWT) ILMU (PENGETAHUAN) Untuk mendapat manfaat langsung  dari Allah Ta’ala dengan menjalankan perintah-perintah-Nya mengikut cara Baginda Rasulullah SAW ,maka menuntut ilmu yang diwahyukan oleh Allah swt adalah perlu untuk mengetahui dengan tepat apa yang dikehendaki oleh Allah bagiku dalam segaala keadaan. Ayat-ayat Al Qur’an Allah SWT berfirman: ( Sebagaimana Kami telah menyempurnakan nikmat Kami ke atas kamu  dengan menetapkan arah Qiblat kamu) , Kami telah mengirim...

Ikramul Muslimin 0

Ikramul Muslimin

IKRAMUL-MUSLIMIN adalah melaksanakan perintah Allah ta’ala yang berhubungan dengan hamba-hamba-Nya, dengan berpedoman pada petunjuk Nabi saw. dan menjaga kehormatan setiap Muslim. 1. KEDUDUKAN SAUDARA MUSLIM Ayat-ayat Al-Qur’an 1. “Sesungguhnya hamba sahaya yang mu’min itu lebih baik daripada orang musyrik, walaupun ia menarik hati kalian.” (Q.S. Al-Baqarah: 221). 2. “Dan apakah orang yang sudah mati kemudian ia Kami hidupkan dan Kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu ia dapat berjalan di...

Ikhlas 0

Ikhlas

Hadits-hadits Nabi SAW 1204. Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasululah saw. bersabda: “Sesungguhnya Allah tidak memandang rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah memandang hati dan amal kalian.” (H.R. Muslim). 1205. Dari ‘Umar bin Khaththab r.a., ia berkata, “Saya telah mendengar Rasululah saw. bersabda, ‘Sesungguhnya semua amal tergantung pada niatnya. Sesungguhnya seseorang hanya akan memperoleh seperti apa yang ia niatkan. Barangsiapa berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya (sampai) kepada Allah dan...

Dakwah dan Tabligh 0

Dakwah dan Tabligh

UNTUK MEMPERBAIKI KEYAKINAN dan amal pada diri seseorang dan seluruh umat manusia perlu adanya usaha menghidupkan kerja Nabi saw. ke seluruh alam sesuai dengan cara beliau. Dakwah Ilallah dan Keutamaannya Ayat-ayat Al Qur’an Allah ta’ala berfirman: 1. “Allah menyeru (manusia) ke Darussalam (surga) dan menunjuki orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus (Islam).” (Q.s. Yunus: 25). Keterangan Allah menyeru manusia kepada surga yang dijanjikan-Nya di akherat, dan di jalan yang bermartabat dan terhormat...