Category: Keutamaan Madinah Al Munawwarah

Hadits ke-1 0

Hadits ke-1

Ada keutamaan yang lebih tinggi daripada dijadikannya Madinah Al Munawwarah sebagai tempat tinggal kekasih Allah swt. Allah swt. telah memilihnya sebagai tempat tinggal kekasih-Nya. Lalu, dapatkah kota lainnya lebih utama daripada Madinah? Qadhi lyadh rah.a. berkata, “Madinah adalah tempat turunnya wahyu, tempat turunnya Al-Qur’an, tempat turunnya Malaikat Jibril dan Mikail a.s.. Malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah swt. pun turun di sana. Tanah lapangnya selalu dipenuhi dengan dzikir dan tasbih. Tanah dan debunya mengenai...

Hadits ke-3 0

Hadits ke-3

Dari Sa’ad r.a., Rasulullah saw. bersabda, “Aku mengharamkan kawasan antara dua padang kerikil Madinah untuk ditebang pohon besar berdurinya dan diburu binatang buruannya.” Dan Rasulullah saw. juga bersabda, “Madinah adalah sebaik-baik tempat tinggal untuk orang yang beriman. Apabila mereka mengetahui kebaikannya, tentu mereka tidak akan meninggalkannya. Dan tidaklah seseorang meninggalkannya karena benci kepadanya kecuali Allah swt. akan menggantinya dengan orang yang lebih baik. Dan barangsiapa yang tinggal di Madinah dengan menanggung segala kesulitannya,...

Hadits ke-3 0

Hadits ke-3

Dari Sa’ad r.a., Rasulullah saw. bersabda, “Aku mengharamkan kawasan antara dua padang kerikil Madinah untuk ditebang pohon besar berdurinya dan diburu binatang buruannya.” Dan Rasulullah saw. juga bersabda, “Madinah adalah sebaik-baik tempat tinggal untuk orang yang beriman. Apabila mereka mengetahui kebaikannya, tentu mereka tidak akan meninggalkannya. Dan tidaklah seseorang meninggalkannya karena benci kepadanya kecuali Allah swt. akan menggantinya dengan orang yang lebih baik. Dan barangsiapa yang tinggal di Madinah dengan menanggung segala kesulitannya,...