Category: Fadhilah Haji

Kisah ke-1 0

Kisah ke-1

Pada bagian akhir kitab ini akan saya tuliskan beberapa kisah hajinya wali-wali Allah swt. yang saya ambil dari kitab Raudhur-Rayyahiin dan yang lain, karena kisah-kisah itu dapat dijadikan teladan bagi para jamaah haji. Setelah itu, saya akan mengakhiri risalah ini. Kisah ke-1 Dzun-Nun Mishri rah.a. berkata, “Suatu hari, aku sedang berthawaf di Baitullah. Pandangan orang-orang tertuju ke arah Baitullah sehingga mata mereka menjadi tenang. Tiba-tiba seseorang datang di dekat Baitullah dan berdoa, ‘Wahai...

Kisah ke-2 0

Kisah ke-2

Junaid Baghdadi rah.a. berkata, “Suatu ketika aku pergi haji seorang diri, dan aku tinggal di Makkah Mukarramah selama beberapa hari. Aku mempunyai kebiasaan, apabila malam mulai larut dan sudah sangat gelap, aku akan berthawaf. Suatu kali aku melihat seorang anak perempuan yang sedang berthawaf sambil melantunkan syair. Betapa aku telah menyembunyikan kecintaanku Tapi sekarang sudah tidak tersembunyi lagi Sekarang, secara terang-terangan Dia telah tinggal di sisiku Apabila kerinduanku kepada Kekasih telah menguasai diriku...

Kisah ke-3 0

Kisah ke-3

Bisyr Haafi rah.a: berkata, “Pada waktu sore aku melihat seseorang di Padang Arafah yang menangis dengan pilunya. Dengan penuh kegelisahan sambil menangis, ia membaca beberapa bait syair: Betapa sucinya Dzat itu, Dia suci dari segala aib Apabila kita bersujud di hadapan-Nya di atas duri dan jarum panas sekalipun Tetap saja kita tidak bisa memenuhi hak nikmat-Nya walau sepersepuluh dari sepersepuluhnya Bahkan satu persen dari satu persennya pun tidak bisa Setelah itu, ia membaca...

Kisah ke-4 0

Kisah ke-4

Malik bin Dinar rah.a. berkata, “Aku sedang berjalan untuk menunaikan haji. Di tengah jalan, aku melihat seorang pemuda yang berjalan kaki tanpa membawa bekal dan kendaraan, dan tidak membawa air. Aku mengucapkan salam kepadanya. Ia menjawab salamku. Aku bertanya, “Wahai pemuda, dari manakah engkau datang?” Ia menjawab, “Dari sisi-Nya.” Aku bertanya lagi, “Mau ke mana?” Ia menjawab, ‘Mau ke sisi-Nya.” Aku bertanya, “Mana bekalmu?” Ia menjawab, “Di dalam tanggungan-Nya.” Aku berkata, “Jalan mu...

Kisah ke-5 0

Kisah ke-5

Dzun-Nun rah.a. berkata, “Dalam perjalanan hajiku, di dalam hutan aku bertemu dengan seorang pemuda yang sangat tampan seperti sepotong perak. Perasaan rindu sedang bergejolak di dalam dirinya. Ia juga sedang dalam perjalanan haji. Aku pun mengajaknya bersamaku. Aku berkata kepadanya, “Perjalanan ini sangat panjang.” Ia menjawab dengan membaca sebuah syair: Perjalanan ini jauh dirasakan oleh orang-orang yang malas dan suka bosan Akan tetapi bagi para pecinta, perjalanan ini tidaklah seberapa jauh ( Kitab...

Kisah ke-6 0

Kisah ke-6

Ketika Syibli rah.a. telah sampai di Arafah, ia hanya terdiam, tidak keluar dari lidahnya sepatah kata pun. Ketika telah berjalan dari sana menuju Mina dan telah melewati batas tanah Haram yang berupa dua tanda, maka air mata mulai bercucuran. Ia pun membaca beberapa syair: Aku telah berjalan Dalam keadaan hatiku mengecap kecintaan kepada-Mu Supaya di dalam hati tidak ada sesuatu selain-Mu yang masuk di dalamnya Seandainya aku pejamkan mataku sampai aku melihat-Mu Sehingga...