Category: Fadhilah Amal

Hadits ke-3 0

Hadits ke-3

Dari Ka’ab bin ‘Ujrah r.a., Rasulullah saw. bersabda,” Mendekatlah kalian ke mimbar.” Kami pun mendekat. Ketika beliau menaiki tangga pertama, beliau berkata ‘Amin’. Lalu ketika menaiki tangga kedua juga berkata ‘Amin’. Dan ketika menaiki tangga yang ketiga, beliau pun berkata ‘Amin’. Maka ketika turun, kami berkata,” Ya Rasulullah, sungguh pada hari ini kami telah mendengar darimu sesuatu yang belum pernah kami dengar.” Beliau bersabda,” Sesungguhnya Jibril telah datang kepadaku lalu berkata,’ Celakalah orang...

Hadits ke-2 0

Hadits ke-2

Dari Abu Hurairah r.a., Nabi saw. Bersabda,” Ummatku dikaruniai lima ( 5 ) keistimewaan pada bulan Ramadhan, yang belum pernah diberikan kepada umat-umat sebelum mereka: 1> Bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih disukai oleh Allah daripada minyak kasturi. 2> Ikan – ikan akan memohonkan ampunan untuk mereka sampai mereka berbuka. 3> Allah menghiasi surga-Nya setap hari dan berfirman kepadanya,’ Saatnya hampir tiba bagi hamba-hamba-Ku yang shalih, yang tabah dalam ujian,...

Hadits ke-1 0

Hadits ke-1

Dari Salman r.a. ia berkata,” Pada akhir bulan Sya’ban, Rasulullah saw berkhutbah kepada kami. Beliau bersabda,’ Wahai manusia, telah dekat kepadamu bulan yang agung lagi penuh berkah. Bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Bulan yang di dalamnya Allah menjadikan puasa sebagai fardhu dan bangun malam sebagai sunnah. Barangsiapa mendekatkan dirinya dengan beramal sunnah, maka ( pahalanya ) sama seperti orang yang beramal fardhu di bulan lainnya....

Muqaddimah 0

Muqaddimah

Segala puji bagi Allah, shalawat serta salam semoga terlimpah ke atas utusan terpilih, Muhammad saw. Dalam risalah ini, saya ketengahkan beberapa terjemahan hadits mengenai bulan ramadhan yang penuh berkah. Nabi Muhammad saw sebagai rahmatan lil ‘alamin telah menjelaskan kepada kaum muslimin mengenai keutamaan setiap amalan. Cara menghargai dan mensyukurinya adalah dengan mengamalkannya secara sungguh-sungguh. Sayang karena kelemahan semangat kita dalam menjalankan agama, kita sering melalaikan keutamaan-keutamaan tersebut dan tidak benar-benar memperhatikannya. Tujuan saya...

Ayat ke-6 0

Ayat ke-6

“ Kalian adalah sebaik-baik ummat yang dilahirkan bagi manusia, kalian menyuruh ( berbuat ) kebaikan dan mencegah kemungkaran, dan kalian beriman kepada Allah.” ( QS Ali ‘Imran 110 ) Banyak hadits Rasulullah yang menerangkan bahwa ummat Islam adalah ummat yang termulia di antara ummat lainnya. Dan banyak pula ayat Al Qur’an yang menyatakan demikian, baik dengan jelas maupun dengan isyarat. Dalam ayat di atas, Allah SWT telah memuliakan kita sebagai ummat yang terbaik....

Ayat ke-5 0

Ayat ke-5

“ Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan ummat, yang mengajak ( manusia ) kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma’ruf dan mencegah kemungkaran. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” ( QS Ali Imran: 104 ) Dalam ayat ini, Allah dengan jelas memerintahkan ummat Islam agar dapat mewujudkan suatu ummat yang mendakwahkan Islam ke seluruh dunia. Namun sayang, secara umum kita telah melalaikan perintah ini. Sebaliknya, orang-orang non muslim justru sangat memperhatikannya. Misalnya para...