Category: Dakwah

0

Tanggung jawab Ummat adalah Dakwah dan Tabligh ke seluruh Alam

Dakwah dan Tabligh adalah kerja Para Rasul dan Ummat Muhammad SAW. Al-qur’an dan hadits turun dalam suasana dakwah Nabi Muhammad SAW dan Shahabat, sehingga dikatakan Al-qur’an dan Hadits adalah kalam dakwah. Alqur’an menceritakan kisah 25 nabi yang buat dakwah, kisah orang shalih yang buat dakwah (ali imran, maryam, Habib annajar – surat yasin dsb), jin yang buat dakwah, binatang yang ikut dakwah (ashabul kahfi, burung hud-hud, semut –surat anmal dsb), kisah kaum yang...

0

Tanggung Jawab Dakwah

1. DAKWAH TERHADAP DIRI SENDIRI DAN KELUARGA Allah SWT berfirman : “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (QS At-Tahrim 6) Dalam ayat ini firman Allah ditujukan kepada orang-orang yang percaya kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, yaitu memerintahkan supaya mereka, menjaga dirinya...

0

Tafsir Surat Ali ‘Imran 110

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. (QS. Ali ‘Imran : 110)   Imam Bukhari berkata: dari Muhammd Bin Yusuf, darri Sufyan Ibn Maysarah, dari Abi Haazim dari Abi Hurairah Ra, (kuntum khairo ummah ukhrijat linnas) berkata: “sebaik-baik manusia untuk manusia yang lain yaitu datang kepada mereka dengan terbelenggu leher-leher mereka sampai mereka masuk ke dalam Islam, dan...

0

Penolong-penolong

Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong (agama) Allah sebagaimana Isa ibnu Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia: “Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku (untuk menegakkan agama) Allah?” Pengikut-pengikut yang setia itu berkata: “Kamilah penolong-penolong agama Allah”, lalu segolongan dari Bani Israil beriman dan segolongan lain kafir; maka Kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang menang. (QS. Ash Shaff 14) Dizaman nabi Musa ada 70...

0

Pikirannya Burung Hud-Hud dan Nabi Sulaeman As

Dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata: `Mengapa aku tidak melihat hud-hud, apakah dia termasuk yang tidak hadir.(QS. An Naml 27:20) Ayat ini menerangkan bahwa pada suatu hari Nabi Sulaiman as memeriksa barisan tentaranya, termasuk di dalamnya tentara burung, tetapi ia tidak melihat burung Hud-hud. Dengan nada marah dan heran ia berkata. “Mengapa aku tidak melihat burung Hud-hud! Apakah aku tidak melihatnya ataukah burung Hud-hud itu sendiri yang telah pergi tanpa minta izin kepadaku...

0

Pahala Setiap Amal Tergantung Niat

Ada seseorang mengajukan pertanyaan berikut kepada Maulana Zakariyya: Nampaknya, masalah pribadi berpengaruh besar dalam menentukan tindakan dan niat seseorang, dan terlihat seolah-olah setiap orang sedang menuruti nafsunya sendiri. Bagaimana pendapat Anda? Jawaban Maulana: Tidak sulit membayangkan bahwa sebagian orang memang seperti yang Anda sebutkan. Jika tidak semuanya, pasti sebagian mereka berbuat sesuatu karena tuntutan hawa nafsunya. Bila nafsu dituruti sudah tentu, akan berakibat pada kerusakan dan bencana di mana-mana. Hal ini dapat dipastikan...